LUX LUNDI – BLOG 04 – 11‘Je zult niet perfect worden door perfect te willen zijn.’

De Britse geestelijke Rowan Williams stelt dat streven naar perfectie averechts werkt, omdat het focust op het eigen ‘ik’. Er is contemplatie nodig, een gerichtheid op het goede, ware en schone, met daarbij het besef dat je naar díe dingen verlangt. Zulk streven maakt je een mooier mens.

Waar streef jij naar deze week? Zou dit je een mooier mens kunnen maken?