LUX LUNDI – BLOG 11 – 11“Als je succesvol wilt zijn in je werk (en op andere terreinen), loont het om eerst aandacht te besteden aan je geluk.”

Dit citaat is van Ben Tiggelaar, hij put op zijn beurt weer uit studies van geluksonderzoekers. Hij zegt op basis van onderzoeksresultaten: “Het essentiële ingrediënt binnen het brede begrip ‘geluk’ is volgens de onderzoekers positief affect. Dat is de naam die psychologen geven aan het ervaren en uitdrukken van positieve emoties zoals opgewektheid, enthousiasme, vreugde en trots. Dus: hoe meer positief affect, des te beter de uitkomsten op levensgebieden als werk, relaties en gezondheid.”

Hoe werk jij deze week aan je geluk?