LUX LUNDI – BLOG 28 – 10Volgens hoogleraar metafysica Gert-Jan van der Heiden leven we in een cultuur van levensontkenning. “In onze samenleving wordt het onvolmaakte zoveel mogelijk weggedrukt. Aftakeling mag eigenlijk niet bestaan, zowel aan het begin als aan het einde van ons leven. De kwetsbaarheid van het menselijk bestaan wordt daarmee onterecht ontkend. Want het onvolmaakte hoort bij het leven. Als daarvoor geen ruimte mag bestaan, ontken je het leven zelf.”

Hoe zou je deze week kunnen leven met onvolmaaktheid?