WIE ZIJN WIJWat geeft mijn leven zin? En waar vind ik stilte of rust? Wat geloof ik eigenlijk of wat geeft mijn leven betekenis? Zomaar wat vragen die LUX stelt, aan elkaar en aan wie meedoet. Veel weten we niet, maar we vinden het wel belangrijk om deze vragen te stellen en te zoeken naar antwoorden. LUX is een beweging van kritische, jonge, Haagse stadsbewoners die elkaar vinden in de zoektocht naar stilte, rust en bezinning.

Onze inspiratie
Wij vinden onze inspiratie in het christelijk geloof en zoeken op een vernieuwende manier aansluiting bij oude tradities. Volgens ons is geloof niet een set pasklare antwoorden, maar een manier van leven waarin ruimte is om vragen te stellen en te zoeken naar wat van waarde en betekenis is. 
 
Team
Het team geeft vorm aan LUX, we houden van Den Haag, mooie stad achter de duinen. Het is voor ons de stad waar we wonen en werken, maar ook een stad waar we momenten van rust, bezinning, ontmoeting en verdieping zoeken. Deze passie voor Den Haag delen we graag met je. 

Rik Zwalua is onze pionier. Heb je ideeën of vragen? Neem dan contact met hem op.


LUX
LUX, ofwel: licht. Wij willen elkaar uitdagen om dingen in een ander licht te zien. LUX is een pioniersplek en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).