STEUN LUX


Wil je ons steunen? Daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor. LUX is volledig afhankelijk van fondsen, subsidies en giften.

Steun LUX door een gift over te maken via de donatiebutton of door deze zelf over te maken op rekeningnummer NL52 RABO 0373 7427 38 t.n.v. LUX Den Haag.
Alvast onze dank!

LUX maakt als pioniersplek deel uit van de PKN Den Haag en is daarmee een algemeen nut beogende instelling (ANBI).