Doneren

Wil je ons steunen en doneren aan LUX? Daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor. LUX is volledig afhankelijk van fondsen, subsidies en giften.

De donaties die LUX ontvangt worden als giften beschouwd en gebruikt voor de programmering en opzet van nieuwe activiteiten, op het snijvlak van religie, filosofie en kunst. LUX heeft geen winstoogmerk. De stichting LUX zal na afloop van het boekjaar, dat loopt van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar, een jaarverslag publiceren.

Contactgegevens
LUX Den Haag
p/a Parkstraat 32
2514 JK Den Haag

KvK-nummer: 82809720
Email: info@luxdenhaag.nl
Telefoon: 06 29205073

Winkelwagen